Turvallisia vuosia -opas

VALITSE / VÄLJ
Turvallisia vuosia -opas
Tietoa tapaturmien ehkäisemiseksi iäkkäille ja heidän läheisilleen, 16 sivua, koko A4

Trygghet i vardagen
Tips och råd för äldre och deras anhöriga om hur olycksfall kan förebyggas, 16 sidor, storlek A4Kerro kaverille