Turvallisia vuosia -opas

VALITSE / VÄLJ

Oppaassa tietoa tapaturmien ehkäisemiseksi iäkkäille ja heidän läheisilleen, 16 sivua, koko A4. Sisältää tarkistuslistan tapaturmien ehkäisemiseksi. 

*****


Trygghet i vardagen
Tips och råd för äldre och deras anhöriga om hur olycksfall kan förebyggas, 16 sidor, storlek A4

 
Kerro kaverille